جمعی از نویسندگان مجرب و با استعداد استان آذربایجان شرقی

آخرين حذفيات كنكور 85 اعلام شد
منبع: ايسنا، خبر گزاري دانشجويان ايران


فهرست و آخرين حذفيات کتب منبع سئوالات آزمون سراسري سال 1385 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور اعلام شد.
فهرست حذفيات دروس عمومي و تخصصي منابع درسي گروه هاي مختلف آزمايشي آزمون سراسري سال 1385 بر اساس نظام تحصيلي سالي واحدي تعيين و اعلام شد. کنکور سراسري 85 در يک مرحله با بيش از يک ميليون داوطلب در اواسط تير ماه 1385 برگزار مي شود. ثبت نام اين آزمون از 16 آذر آغاز مي شود و تا 7 دي ادامه دارد. فهرست مطالب محذوف از کتب منبع سئوالات آزمون سراسري سال 1385 الف ـ دروس عمومي
ادبيات فارسي 3 (غير علوم انساني) پايه سوم
درس 11: قسمت دوم، سه پرسش از تولستوي از صفحه 92 تا 96
درس 18: قاصدک از صفحه 140 تا 149
درس 20: از پاريز تا پاريس از صفحه 158 تا 164

زبان فارسي 3 (غير علوم انسانيپايه سوم
کليه نمونه ها به ترتيب عبارت است از صفحات:
51 تا 55 (عدل- موزه کلمانسو)
129 و 130 (قبض آب)
درس 23: اسناد و نوشته هاي حقوقي از 166 تا 180

زبان و ادبيات فارسي 1 و 2 پيش دانشگاهي
درس 9: نفحات صبح سعدي از صفحه 48 تا 49
درس 10: راه بي نهايت حافظ از صفحه 52 تا 54
درس 20: قسمت اول به بلبل از صفحه 101 تا 103
درس 22: قسمت دوم شعر تسلي خاطر جامي از صفحه 130 تا 131
درس 24: افشين و بودلف از صفحه 142 تا 150
درس 30: صداي پاي آب، از چشم ها را بايد شست صفحه 199 تا 200

ادبيات فارسي 3 (تخصصي انساني)، پايه تدريس سوم
درس 6: ديوار از صفحه 37 تا 44
درس 13: در سبب عيد نوروز از صفحه 91 تا 94
درس 17: قسمت دوم در سايه خورشيد صفحه 113 و 114
درس 19: قسمت دوم چند شهر کويري از صفحه 126 تا 129
درس 28: قسمت دوم شولم شولم صفحه 179
درس 29: قصيده بهار از صفحه 187 و 188

زبان فارسي 3 (تخصصي انساني) پايه سوم
کليه نمونه ها به ترتيب عبارت است از صفحات:
118 تا 122 (هندي و هندي تر- آرش)
130 تا 135 (اسفنديار در چشم پزشکي- قبض آب)
درس 20: از صفحات 145 تا 148 املاي برخي از کلمات
درس 24: اسناد و نوشته هاي حقوقي از صفحه 175 تا 188

دروس تخصصي گروه علوم رياضي
آمار و مدل سازي، پايه دوم، فصل هشتم

دروس تخصصي گروه علوم تجربي
زيست شناسي و آزمايشگاه (1) سال دوم
درس اول از صفحه 1 تا پايان 13
درس پنجم صفحه 81 از تغذيه گياهي و خاک تا پايان صفحه 88

آمار و مدل سازي، پايه سوم، فصل هشتم

دروس تخصصي گروه علوم انساني
آمار و مدل سازي، پايه دوم، فصل هشتم

رياضي پايه، پيش دانشگاهي
از صفحه 133 (ضرب احتمال ها، پيش آمدهاي مستقل و وابسته) تا پايان کتاب صفحه 143

ادبيات فارسيپيش دانشگاهي
درس 4: زاغ و مار از صفحه 24 تا 26
درس 7: نسيم سحر حافظ از صفحه 40 تا 43
درس 12: دو کبوتر، دو پنجره از صفحه 92 تا 102
درس 17: قسمت دوم، داستان يک ضرب المثل از صفحه 141 تا 143

تاريخ ادبيات ايران و جهان (1)، پايه دوم، حذف نمونه ها از کتاب

علوم اجتماعي، پيش دانشگاهي
فصل اول از ابتداي بحث لوازم دوام زندگي اجتماعي در صفحه 3 تا ابتداي بحث گروه سرزميني، دولت- ملت در صفحه 14
فصل دوم از ابتداي جايگاه کشورها در ساختار سياسي بين المللي در صفحه 46 تا ابتداي واحدهاي فراملي در صفحه 49
فصل سوم از ابتداي جوامع توسعه يافته و توسعه نيافته در صفحه 85 تا ابتداي جواع مرکزي، پيراموني و... در صفحه 88
فصل چهارم از ابتداي اشکال انتقال عناصر فرهنگ در صفحه 98 تا ابتداي سياست خارجي و روابط فرهنگي در صفحه 109

روان شناسي سال سوم متوسطه
فصل دوم از صفحه 41 تا 57 (ويژگي ها و خصوصيات رشد دوره قبل از تولد و... تا ويژگي ها و خصوصيات رشد در دوره نو جواني)

اقتصاد پايه دوم
کليه مطالب با عنوان مطالعه آزاد در صفحات 77، 85، 88 و 89، 97 تا 102، 121 تا 123 و 147 تا 151

عربي (2) ويژه علوم انساني، پايه دوم
دو درس 9 و 18

عربي 1 و 2، پيش دانشگاهي
کليه المحادثه در تمامي دروس
درس اول: تمرين 7 از صفحه 9، تمرين 8 از صفحه 10 و تمرين 12 از صفحه 12
درس دوم: تمرين6 و 7 از صفحه 19 و تمرين 9 از صفحه 20
درس سوم: تعريب صفحه 28 (التمرين السادس)، تمرين 9 و 10 از صفحه 30
درس چهارم: تمرين 3 از صفحه 40 و تمرين 6 از صفحه 41
درس پنجم:
فوائد صفحه 49
تمرين 5 از صفحه 52
تمرين 7 از صفحه 53
تمرين 11 از صفحه 55
تبديل کردن عنوان تمرين هشتم از صفحه 53 بدين صورت: اکتب الابيات التاليه (احمد شوقي) ثم ترجمها الي الفارسيه
درس ششم:
صفحه 65 از والفاعل بعض الاحيان ياتي مصدرالله تا آخر اين قاعده
مورد 4، 8، 6 و 9 از تمرين اول مورد 4 و 5 و 6 از تمرين دوم
کل تمرين چهارم از صفحه 67
درس هفتم:
تعريب صفحه 79 (التمرين الرابع)
تمرين 6 از صفحه 80
تمرين 10 از صفحه 81
درس هشتم:
صفحه 89 از و من ظرف المکان- کما قرانالله: تا و ذهبت مذهب العقلاء
مورد 6 از تمرين سوم و تمرين چهارم از صفحه 91
تمرين 8 از صفحه 93
عنوان تمرين دوازدهم از صفحه 94 تبديل شود به اقرا هذه الابيات من حافظ ابراهيم ثم ترجمها الي الفارسيه
بنابراين موارد 1 تا 9 از صفحه 95 حذف مي شود
درس نهم:
التمرين الخامس (صفحه 104- 103)
عنوان تمرين نهم از صفحه 105 تبديل شود به اقرا الابيت التاليه ايلياايي ماضيثم ترجمها الي الفارسيه
بنابراين موارد 1 تا 7 از صفحه 105 حذف مي گردد
تمرين 10 از صفحه 106
درس دهم:
تمرين 10 و 11 از صفحه 115
عنوان تمرين دوازدهم صفحه 115 تبديل شود به اقرا الابيات التاليه ل (احمد شوقي) ثم ترجمها الي الفارسيه
بنابراين موارد 1 تا 10 حذف مي شود
درس يازدهم:
التمرين الرابع (126)
تمرين 8 از صفحه 127
تمرين 11 از صفحه 129
عنوان تمرين دهم از صفحه 128 تبديل شود به اقراالابيات التاليه ثم اعرب مااشيراليه بخط
بنابراين موارد أ تا ه حذف مي گردد
درس دوازدهم
تمرين دوم از صفحه 139
تمرين 3 و 4 از صفحه 139
تمرين 6 از صفحه 140

 

تغييرات كنكور براي سال 85 اجرايي نمي‌شود
منبع: ايسنا، خبر گزاري دانشجويان ايران


روساي سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي بر عدم تغيير در نحوه برگزاري کنکور سراسري سال 1385 دانشگاه هاي آزاد و دولتي تاکيد کردند.
بر اساس طرح سامان دهي کنکور که تغييرات آن در مرحله طرح است و هنوز به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است، نظام پذيرش دانشجو متمرکز و آزمون دانشگاه هاي آزاد و سراسري در هم ادغام مي شود و گزينش و پذيرش دانشجو در اين آزمون که سالي دو مرتبه برگزار مي شود، بر اساس سوابق تحصيلي محاسبه مي شود. همچنين سوابق تحصيلي دانش آموزان بر اساس آزمون هاي استاندارد کشوري که توسط آموزش و پرورش برگزار مي شود، اعمال مي گردد.
با توجه به  اين که طرح سامان دهي کنکور علاوه بر وزارت علوم، از سوي سازمان سنجش و مرکز پژوهش هاي مجلس نيز به مجلس ارايه شده، بنابراين داوطلبان بايد بدانند که اعمال هر گونه تغيير در آزمون هاي ملي بايد به تصويب مجلس برسد و طرح هاي اعلامي در صورت تصويب نهايي مجلس به اطلاع عموم مي رسد. دکتر حسين رحيمي رييس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون سال 1385 همانند آزمون سراسري سال 1384 خواهد بود. تنها تغيير، احتساب نمره معدل دانش آموزاني است که در تابستان سال 1384 در امتحان نهايي کشوري که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار شده است، شرکت کرده اند. وي گفت: تاثير اين معدل حد اکثر در حد نمره يک درس عمومي با ضريب دو و با تاثير مثبت است.
دکتر ناصر اقبالي رييس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي نيز گفت: ثبت نام آزمون سراسري دانشگاه از نيمه دوم دي آغاز و بدون هيچ تغييري همانند سال هاي قبل نيز برگزار مي شود. وي تاکيد کرد: شيوه پذيرش مطرح شده يعني ادغام آزمون هاي دولتي و آزاد، تنها در حد يک طرح همراه و اجرايي شدن آن منوط به تصويب در مجلس است. دکتر اقبالي تصريح کرد: داوطلبان فارغ از هر گونه نگراني و اضطراب به تقويت بنيه علمي خود براي شرکت در آزمون هاي سراسري سال 85 بپردازند.

تغييرات كنكور از سال 86 اجرايي مي‌شود

وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري گفت: تغييرات جديد کنکور و نظام پذيرش دانشجو از سال 86 اعمال مي شود.
دکتر محمد مهدي زاهدي افزود: در صورت اعلام آمادگي وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم آمادگي اعمال و اجراي اين تغييرات را از سال 85 نيز دارد. وي با بيان  اين که برخي از قسمت هاي طرح جديد کنکور و نظام پذيرش دانشجو به وزارت آموزش و پرورش بر مي گردد، تصريح کرد: اجرايي شدن بخش سنجش دانشجو در طرح جديد کنکور، مستلزم برگزاري امتحانات نهايي و سراسري در مقطع پيش دانشگاهي است که بايد توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار شود.
دکتر زاهدي تاکيد کرد: با تمام اين ها تغييرات جديد کنکور و نظام پذيرش دانشجو مطمئنا از سال 86 اجرا و اعمال مي شود. وزير علوم با بيان  اين که با سامان دهي کنکور ضريب اطمينان برگزاري سالم کنکور افزايش مي يابد و تا حدود زيادي از شبهات کاسته مي شود، افزود: در پروسه سامان دهي کنکور يک مرکز مسئول سنجش دانشجويان خواهد شد که همين امر در کاهش مشکلات برگزاري کنکور موثر خواهد بود.
رييس سازمان سنجش آموزش کشور نيز پيش از اين با تاکيد بر تامين و افزايش امنيت آزمون سراسري سال 1385 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور گفته بود: تمام مکانيزم هاي حفاظتي آزمون سراسري 84 در کنکور سال آينده نيز اعمال و اجرا مي شود.

 

 

 امنيت كنكور 85 افزايش مي يابد

رييس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکيد بر تامين و افزايش امنيت آزمون سراسري سال 1385 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور گفت: تمام مکانيزم هاي حفاظتي آزمون سراسري 84 در کنکور سال آينده نيز اعمال و اجرا مي شود.
دکتر حسين رحيمي با اشاره به امکان اعمال روش يا ابرازهاي جديد حفاظتي در کنکور 85 از معرفي آن ها به دليل احتمال سوء استفاده افراد سود جو خودداري کرد. وي در عين حال با اشاره به کاهش ميزان تخلفات کنکور 84 خاطر نشان کرد: تمهيداتي که براي حفظ امنيت آزمون سراسري سال 84 انديشيديم، باعث شد آرام ترين، امن ترين و کم تخلف ترين آزمون را طي پنج سال اخير برگزار کنيم. يعني روش هاي اتخاذ شده پاسخ هاي خوبي داد. بنابراين  اين روش ها را براي آزمون سراسري سال 1385 نيز اعمال مي شود.
دکتر رحيمي با بيان  اين که ميزان تخلفات در آزمون سراسري سال 84 يک سوم آزمون هاي سال قبل بود، تصريح کرد: اگر کل تخلفات گزارش شده در سال هاي قبل حدود 60 مورد بود، در آزمون 84 اين رقم به کم تر از 20 مورد رسيد. رييس سازمان سنجش بيش ترين تخلف در کنکور سراسري را مربوط به صحبت کردن داوطلبان با يک ديگر و نگاه به پاسخ نامه داوطلب ديگر بيان کرد. وي در عين حال افزود: بد ترين نوع تخلف نيز اين است که يک نفر به جاي داوطلب اصلي در جلسه امتحان حاضر شود که معمولا اين تخلفات کشف و بيش ترين مجازات نيز براي اين دسته از متخلفان صادر مي شود و فرد متخلف را نه تنها مي توان براي 10 سال از شرکت در آزمون محروم کرد، بلکه فردي که به جاي داوطلب اصلي در جلسه شرکت کرده نيز در صورت دانشجو بودن از دانشگاه اخراج مي شود.
دکتر رحيمي با اشاره به تهيه قانون بررسي تخلفات در آزمون سراسري خاطر نشان کرد: مجازات سنگيني در اين قانون براي متخلفان و به ويژه تخلفات سازمان يافته پيش بيني شده است.

تغييرات تازه كنكور در راه نيست
منبع: ايرنا، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران

رييس سازمان سنجش آموزش کشور مي گويد: کنکور سراسري از سال 1377 تا کنون به صورت يک مرحله اي برگزار مي شود و تا کنون دچار تغييرات جدي نشده است.
به گزارش کميته اطلاع رساني مجلس دانش آموزي، رحيم رحيمي که در جلسه پرسش و پاسخ با نمايندگان اين مجلس سخن مي گفت: افزود: دانش آموزان نبايد به شايعات پيرامون موضوع کنکور توجه کنند و ملاک کار خود را تنها اطلاعيه هاي سازمان سنجش که از طريق پيک سنجش و رسانه هاي گروهي منتشر مي شود قرار دهند. وي تصريح کرد: ايجاد تغيير در کنکور باعث ايجاد اضطراب مي شود اما مردم مطمئن باشند اين تغييرات حد اقل يک سال قبل به اطلاع آن ها خواهد رسيد.
رحيمي همچنين در خصوص سهميه هاي اهدايي به برخي از افراد گفت: تمامي اين سهميه ها مصوب مراجع خارج از سازمان است و اين سازمان هيچ دخالتي در آن ندارد. اين مقام مسئول، با اشاره

به تصويب لايحه تخلف و تقلب در کنکور که يک روز قبل از کنکور سال ۱۳۸۴به تصويب رسيد گفت: اين لايحه تخلفات کنکور سال گذشته را به يک سوم کاهش داد.

 

 

نظام جديد پذيرش دانشجو و طرح سامان دهي كنكور
منبع: ايسنا، خبر گزاري دانشجويان ايران

رييس سازمان سنجش آموزش کشور سند جديد نظام پذيرش دانشجو و طرح سامان دهي کنکور را تشريح کرد.
دکتر حسين رحيمي در نشست روساي دانشگاه ها با بيان  اين که از سال 1349 زمان آغاز برگزاري آزمون هاي متمرکز ورودي دانشگاه ها، چارچوب علمي و فني کارشناسي مصوب مراجع قانوني در اين رابطه وجود ندارد، تصريح کرد: با تصويب اين چارچوب ضوابط کلي، راهبردها و سياست هاي اصلي آزمون هاي ورودي طراحي مي شود. وي با اشاره به اهتمام فعلي مسئولين براي طراحي اين چارچوب، ابراز اميدواري کرد که تغييرات کنکور به جاي تغييرات موردي متکي به اصول علمي باشد.

• جدا سازي سنجش از پذيرش دانشجو
وي با اشاره به برنامه هاي صورت گرفته براي سامان دهي کنکور و نظام پذيرش دانشجو تصريح کرد: اين طرح از سه بخش علمي، پذيرش و سياست ها و راهبردها تشکيل شده است که در بخش سنجش علمي جدا سازي سنجش از پذيرش دانشجو به عنوان يک اصل طراحي شده است که طي آن مؤسسات پذيرنده دانشجو مي تواند از نتايج سنجش علمي و سابقه تحصيلي دانشجو براي پذيرش دانشجو استفاده کنند.

• کاهش تنش و رقابت کنکوري ها
وي با بيان  اين که با طرح جديد کنکور و برگزاري آزمون هاي ملاکي، تنش و رقابت کنکور کاهش مي يابد، گفت: احتساب سوابق تحصيلي داوطلبان در مرحله سنجش ضروري است، ولي هنوز در مراجع قانوني تصويب نشده است زيرا نمي توان به سوابق تحصيلي دوره 4 ساله دبيرستان براي پذيرش در مقطع کارشناسي و سوابق داوطلب در دوره 4 ساله مقطع کارشناسي براي ورود به مقطع کارشناسي ارشد بي اعتنا بود. دکتر رحيمي با بيان  اين که سند سامان دهي نظام پذيرش دانشجو در حال تنظيم نهايي است، خاطر نشان کرد: سنجش توانايي هاي ذهني و مهارت ها و استعدادهاي ويژه داوطلبان، بخش ديگر اين طرح را به خود اختصاص داده است، در کنکور فعلي تنها پيشرفت تحصيلي داوطلب سنجيده مي شود.

• هدايت استعدادها به سمت نيازهاي کشور
رييس سازمان سنجش با اشاره به طراحي برنامه هايي براي هدايت استعدادها به سمت نيازهاي کشور در سازمان سنجش اظهار کرد: در صورت تصويب اين طرح در چارچوب اجرايي پوشش داده مي شود. وي با اشاره به سياست هاي پذيرش دانشجو در اين طرح خاطر نشان کرد: پذيرش مفيد و پذيرش آزاد بخشي از اين طرح است. به عبارت ديگر در صورت وجود ظرفيت و يا عدم وجود ظرفيت در دانشگاه ها ضابطه و قيدي براي شرکت در مراحل سنجش و پذيرش و مواد نخواهد داشت. وي آورد: کنکور در  حال حاضر ملاک علمي پذيرش مقيد است که از امسال سوابق تحصيلي داوطلب نيز در آن اعمال مي شود.

• پذيرش دانشجو به دو صورت کشوري و محلي
دکتر رحيمي با بيان  اين که سنجش علمي داوطلب وظيفه سازمان سنجش است، تصريح کرد: ضوابط پذيرش دانشجو به دو صورت کشوري و محلي در اين طرح پيش بيني شده است که در اين راستا شوراي گسترش آموزش عالي بايد با دسته بندي دانشگاه ها از نظر امکانات آموزشي، پژوهشي و رفاهي شرايطي را براي اعمال سياست هاي پذيرش دانشجو فراهم کند.

• بومي گزيني در پذيرش دانشجو
وي با بيان  اين که بومي گزيني يکي از سياست هاي اصلي پذيرش دانشجو است، اظهار کرد: بايد پذيرش دانشجو در برخي از رشته هاي خاص به صورت کشوري اعمال شود، در برخي رشته هاي مطلوب با يک روش واحد برخورد شود و در رشته هاي ديگري که از محبوبيت کم تري برخوردارند از ساير روش ها براي پذيرش دانشجو استفاده شود. وي افزود: در اين طرح پذيرش دانشجو در رشته هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد پيوسته دولتي به سمت کشوري شدن و در ساير رشته ها به سمت بومي تر شدن حرکت مي کنند. وي با بيان  اين که آزمون ورودي دانشگاه ها در کشور يکي از آزمون هايي است که کم ترين قيد براي شرکت در آن وجود دارد، اظهار کرد: همين روش و سياست در سند جديد نيز اعمال مي شود و تنها در برخي رشته ها قيودي خاص در نظر گرفته مي شود. دکتر رحيمي افزود: در سيستم جديد دانشگاه ها بايد شرايط خاص خود را اعلام کنند و اين مساله توسط سازمان سنجش اعمال مي شود.

• تغيير کلاس هاي کنکور به تقويتي براي درک و فهم بهتر مطالب
وي تغيير کلاس هاي کنکور به تقويتي و اعمال روش هايي براي درک و فهم بهتر مطالب درسي و استفاده از روش هايي براي توجه بيش تر به دروس آموزش مدارس و کاهش تنش ها را با توجه به برگزاري آزمون هاي ملاکي از ديگر سياست هاي سازمان سنجش در اين طرح عنوان کرد. وي با اشاره به نتايج و دست آوردهاي تحقق سياست هاي سنجش و پذيرش دانشجو، اظهار کرد: ايجاد سازگاري بين پذيرش و نياز اجتماعي، نقش پذيري اساسي دانشگاه ها در پذيرش دانشجوي خود، تنوع بخشي به شيوه هاي پذيرش، توجه به تفاوت ماموريت هاي دانشگاه هاي مختلف در پذيرش، توجه به تنوع از يک سو و نا برابري استان ها از سوي ديگر برخي از اين دست آوردها است.

دکتر رحيمي با اشاره به اهتمام بسيار جدي مسئولين ذي ربط به سامان دهي کنکور و نظام پذيرش دانشجو، اظهار کرد: مطمئنا اين تغييرات به بهبود وضع موجود و تغيير در نظام پذيرش دانشجو و سامان دهي کنکور مي انجامد.

جزييات كنكور 85
منبع: ايسنا، خبر گزاري دانشجويان ايران

جزييات ثبت نام و شرايط و ضوابط آزمون سراسري سال 1385 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور اعلام شد.
آزمون سراسري سال 1385 در يک مرحله و به طور همزمان در روزهاي پنج شنبه، جمعه و شنبه 8 تا 10 تير 85 در سراسر کشور برگزار مي شود. ثبت نام کنکور 85 از صبح روز چهارشنبه 16 آذر آغاز مي شود و تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 7 دي درباجه هاي پستي سراسر کشور ادامه دارد. همچنين به منظور ايجاد تسهيلات بيش تر براي داوطلبان آزمون سراسري سال 85 امکان ثبت نام الکترونيکي از طريق شبکه اينترنت نيز فراهم شده است و داوطلبان مي توانند از روز چهارشنبه 16 آذر با مراجعه به سايت سازمان سنجش به نشاني
www.sanjesh.org نسبت به  ثبت نام الکترونيکي در آزمون سراسري اقدام کنند.
داوطلبان در مهلت اعلام شده بايد پس از مراجعه به اين مراکز و پس از پرداخت 36 هزار ريال بابت ثبت نام در آزمون سراسري سال 1385 و 3 هزار ريال به عنوان کارمزد توزيع مدارک، نسبت به دريافت اخذ رسيد، يک جلد دفترچه راهنماي شماره يک آزمون سراسري سال 1385، يک برگ تقاضا نامه کامپيوتري ثبت نام، برچسب الصاق عکس، پاکت مخصوص کارنامه و يک پاکت مخصوص ارسال مدارک ثبت نام در آزمون سراسري سال 1385 اقدام کنند.

شرايط داوطلبان آزمون سراسري سال 1385
شرايط اختصاصي داوطلبان کنکور عبارت است از:
• داشتن گواهي نامه دوره 4 ساله متوسطه نظام قديم آموزش متوسطه و يا دوره 6 ساله متوسطه و يا گواهي نامه دوره پيش دانشگاهي يا اشتغال به تحصيل در دوره پيش دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه و يا داشتن مدرک کارداني.
• دانشجو دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي نبودن.
• عدم پذيرش در دو نوبت آزمون هاي ورودي (دوره هاي روزانه) رشته هاي تحصيلي متمرکز يا نيمه متمرکزاز سال تحصيلي 64- 63 به بعد.
• عدم پذيرش در آزمون سراسري سال 84 (اعم از رشته هاي متمرکز و يا نيمه متمرکز) دوره هاي روزانه و دارا بودن شرايط وظيفه عمومي طبق قوانين.
• اتباع خارجي شرکت کننده در آزمون سراسري سال 1385 در صورت قبولي ملزم به پرداخت شهريه مطابق ضوابط وزارت علوم و يا وزارت بهداشت خواهند بود.

شرايط ثبت نام در کنکور 85
• هر داوطلب مي تواند بدون توجه به نوع ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه و يا نوع گواهي نامه دوره پيش دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه و تنها بر اساس ميزان علاقه مندي خود به رشته هاي تحصيلي، در يکي از پنج گروه آزمايشي ثبت نام و در آزمون مربوط برابر ضوابط شرکت کند.
آزمون سراسري سال 1385 براي کليه داوطلبان اعم از دارندگان ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه و دانش آموزان و فارغ التحصيلان دوره پيش دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه، در يک مرحله و به طور همزمان در روزهاي پنج شنبه، جمعه و شنبه 8 تا 10 تير 85 برگزار خواهد شد.
• آزمون عمومي و اختصاصي هر يک از گروه هاي آزمايشي پنج گانه به صورت تستي و در حدود اطلاعات علمي کتب مشخص شده نظام جديد آموزش متوسطه سالي واحدي خواهد بود که طي يک جلسه برگزار مي شود.

پرسش هاي متداول آزمون سراسري

1-زمان توزيع كارنامه و فرم انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1385 در چه تاريخي مي‌باشد؟
كارنامه و فرم انتخاب رشته آزمون سراسري سال 85 در نيمه دوم مردادماه 1385 توزيع می گردد و داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته ميگردند بايد فرم انتخاب رشته خود را در مهلت مقرر از همان محلي كه دريافت مي کنند بودند تحويل و كارنامه‌هاي خود را ممهور به مهر تحويل شد نمايند.

* * * * * * * * * * * * * * * *

2-اسامي پذيرفته شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي بورسيه و شرايط خاص آزمون سراسري سال 85 در چه زماني اعلام مي‌شود؟
اسامي پذيرفته‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي بورسيه و شرايط خاص در تاريخ اواسط مرداد ماه از طريق ويژه‌نامه پيك سنجش به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

* * * * * * * * * * * * * * * *

3-كساني كه به نتايج مندرج در كارنامه آزمون سراسري اعتراض دارند چه اقدامي بايد انجام دهند؟
داوطباني كه نسبت به نتايج آزمون سراسري اعتراض دارند مي‌توانند از طريق مكاتبه با سازمان و ارسال تصوير كارنامه خود نسبت به بررسي مجدد نمرات آزمون اقدام نمايند. آدرس جهت مكاتبه:‌كرج – صندوق پستي 3155-31535.

* * * * * * * * * * * * * * * *

4-آيا كساني كه در دوره‌هاي شبانه، پيام نور، غيرانتفاعي جزو پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون سراسري قرار مي‌گيرند از آزمون سراسري سال بعد محروم خواهند شد؟
داوطلباني كه جزو پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون سراسري در يكي ازدوره هاي شبانه ، پيام نور و غيرانتفاعي قرار گيرند اند به شرط نداشتن مشكل نظام وظيفه (براي آقايان) مي‌توانند در آزمون سراسري سال بعد ثبت ‌نام و شركت نمايند.

* * * * * * * * * * * * * * * *

5-نتايج نهايي آزمون سراسري سال 85در چه تاريخي اعلام مي‌شود؟
اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون سراسري سال 85 در نيمه دوم شهريورماه از طريق ويژه‌نامه پيك سنجش به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

* * * * * * * * * * * * * * * *

6-.اسامي داوطلباني كه جزو سهميه شاهد و رزمندگان هستند جهت دريافت كارنامه جايابي و فرم انتخاب رشته در چه زماني اعلام مي شود؟
اسامي داوطلباني كه از سهميه شاهد و رزمندگان استفاده مي‌كنند جهت دريافت كارنامه و فرم انتخاب رشته جايابي از طريق ويژه‌نامه پيك سنجش نيمه اول مهر ماه به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

 

* * * * * * * * * * * * * * * *

7-اعلام نتايج معرفي شدگان دوره‌هاي نيمه‌متمركز آزمون سراسري سال 1385 در چه زماني خواهد بود؟
نتايج چند برابر ظرفيت كد رشته هاي نيمه متمركز آزمون سراسري سال 85 جهت انجام مصاحبه و آزمون در دهه سوم شهريورماه يا اوايل مهرماه از طريق ويژه نامه پيك سنجش به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

* * * * * * * * * * * * * * * *

8-چگونه منابع آزمون را تهيه كنيم ؟
براي تهيه منابع مورد نياز ميتوانيد به فروشگاههاي توزيع كتابهاي درسي مراجعه و كتاب مورد نظر خود را تهيه كنيد.

* * * * * * * * * * * * * * * *

9-آيا در آزمون سراسري سال 85 سوالهاي داوطلبان ترمي واحدي با سالي – واحدي جداگانه طراحي ميگردد ؟
* * * * * * * * * * * * * * * *
کلیه سوالات آزمون سراسری 1385 بر اساس نظام سالی واحدی طرح می گردد.
10-آيا ضمن تحصيل در رشته های دوره شبانه ميتوانيم در آزمون سراسري سال 1385 نيز شركت كنيم ؟
دانشجويان دوره شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمی نمايند، ميتوانند بدون انصراف از تحصيل در آزمون سراسري سال 1385 ثبت نام و شرکت نمايند. بديهي است ايندسته از داوطلبان در صورت موفقيت و قبل از ثبت نام در رشته قبولي جديد لازم است رشته قبولي قبلي خود انصراف قطعي حاصل نموده و گواهي مربوط را به موسسه ذيربط ارائه نمايند. لازم به توضيح است كه ايندسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصيل در رشته قبولي قبلي خود را ندارند.

* * * * * * * * * * * * * * * *

11-چگونگي سهميه بندي مناطق در آزمون سراسري سال 1385 را بيان نمائيد.
بر اساس مصوبه سي و پنجمين جلسه كميته مطالعه و برنامه ريزي كنكور براي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، فارغ التحصيلان و دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه بر اساس بخش محل اخذ مدرك تحصيلي دوره پيش دانشگاهي و دو سال آخر دبيرستان و يا هنرستان (سال دوم و سوم دبيرستان و هنرستان) جزو يكي از سهميه هاي مناطق 1، 2 و 3 محسوب ميشوند.

* * * * * * * * * * * * * * * *

12-آيا شركت كنندگان در آزمون سراسري سال 1385 بدون توجه به گروه آزمايشي ميتوانند در گروههاي ديگر شركت كنند يا تغيير رشته بدهند ؟
هر داوطلب بدون توجه به نوع ديپلم ميتواند در هر يك از گروههاي آزمايشي شركت كند. ضمناً داوطلبان گروههاي رياضي ، تجربي و انساني علاوه بر گروه اصلي خود ميتوانند داوطلب شركت در گروه آزمايشي هنر و زبان نيز باشند.

* * * * * * * * * * * * * * * *

13-آيا فارغ التحصيلان آموزشكده هاي فني و حرفه اي ميتوانند در آزمون سراسري سال 1385 شركت كنند ؟
فارغ التحصيلان آموزشكده هاي فني وحرفه اي فقط مي توانند با داشتن مدارك كارداني پيوسته يا گذراندن دوره پيشدانشگاهي و داشتن ساير ضوابط و شرايط اختصاصي دفترچه داوطلب شوند.در صورت مجاز شدن متناسب با نوع مدرک تحصیلی خود نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.

* * * * * * * * * * * * * * * *

14-چنانچه داوطبي در آزمون سراسري پذيرفته شده باشد ولي يك يا دو واحد درسي وي در شهريور ماه به اتمام برسد، مي تواند ادامه تحصيل دهد؟
بلی – دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي که حداكثر تا پايان شهريور ماه دوره پيش دانشگاهي را به اتمام برسانند می توانند در این آزمون ثبت نام و شرکت نمایند.

* * * * * * * * * * * * * * * *

15-شرايط تغيير رشته و انتقال دانشجويان چيست؟
تغيير رشته و انتقال دانشجو در حيطه وظايف سازمان سنجش نمي باشد. پذيرفته شدگان جهت اطلاعات بيشتر مي توانند به آموزش دانشگاه و دانشكده محل تحصيل خود مراجعه نمايند.

* * * * * * * * * * * * * * * *

16-پذيرش دانشجو براي دوره هاي نيمه حضوري چگونه است؟
چنانچه دانشگاهي براي دوره هاي نيمه حضوري دانشجو بپذيرد، اطلاعيه ثبت نام حاوي شرايط و ضوابط شركت در اين دوره، در هفته نامه پيك سنجش منتشر مي نمايد.

* * * * * * * * * * * * * * * *

17-اگر داوطلبي يكبار در آزمون سراسري پذيرفته شده ولي انصراف دهد و بار دوم شركت كرده و مدرك كارداني خود را گرفته باشد آيا مجددا مي تواند در كنكور سراسري شركت نمايد؟
در این خصوص دارندگان مدارک کاردانی در صورت عدم مشکل نظام وظیفه برای آقایان و دارا بودن سایر شرایط و ظوابط مندرج در دفترچه راهنما می توانند در این آزمون ثبت نام و شرکت نمایند.

* * * * * * * * * * * * * * * *

18-شماره پرونده ام را برروي فرم تقاضانامه ننوشته ام، آيا براي ثبت نام مشكلي پيش نخواهد آمد؟
عدم درج شماره پرونده در آزمونهاي مختلف باعث ايجاد مشكل براي شركت در آزمون نخواهد شد. چنانچه موردي از سوي داوطلب در تكميل فرم تقاضانامه فراموش شود، او مي بايد با واحد رفع نقص سازمان سنجش كتبا مكاتبه نمايد و با درج مشخصات داوطلبي اقدام به رفع اين مشكل نمايد.
به داوطلبان توصيه مي شود در تكميل و تنظيم تقاضانامه از پيش نويس مندرج در دفترچه راهنماي هر آزمون استفاده و پس از حصول اطمينان از صحت مواد مندرج فرم اصلي تقاضانامه را تكميل نمايند.

* * * * * * * * * * * * * * * *

19-اگر داوطلبي در آزمون سراسري پذيرفته شود ولي براي ثبت نام مراجعه ننمايد و ظرفيت خالي بماند، آيا از ساير داوطلبان ثبت نام بعمل مي آيد؟
خير – اگر ظرفيت خالي بماند يا كسي براي ثبت نام مراجعه ننمايد، يا اعلام انصراف نمايد كسي جايگزين نخواهد شد.

* * * * * * * * * * * * * * * *

20-منابع و سرفصلهاي دروس امتحاني آزمون سراسري 1385 كدامند؟
در اين خصوص به بخش اخبار و اطلاعيه ها قسمت آزمون سراسری در همين سايت مراجعه نماييد .

* * * * * * * * * * * * * * * *

21-تفاوت رشته هاي متمركز و نيمه متمركز چيست؟
رشته هايي كه پذيرش دانشجو در آنها نياز به مصاحبه ، معاينه و آزمون علمي و عملي دارد، رشته هاي نيمه متمركز ناميده مي شود و رشته هايي كه پذيرش دانشجو در آن بدون طي مراحل فوق و فقط براساس نمرات آزمون سراسري صورت مي گيرد، رشته هاي متمركز هستند.

* * * * * * * * * * * * * * * *

22-نمره كل زيرگروهها نشان دهنده چيست؟
مجموعه رشته هايي كه دروس امتحاني آن داراي ضرايب يكسان هستند در يك زير گروه قرار مي گيرند. نمره كل در زير گروه بيانگر وضعيت علمي داوطلب در اين مجموعه از رشته ها براي انتخاب رشته مي باشد.

* * * * * * * * * * * * * * * *

23-فرق نمره كل و رتبه چيست؟
نمره كل هر داوطلب براساس نمره كل حاصل از نمره كل آزمون عمومي به علاوه 3 برابر نمره كل آزمون اختصاصي (با توجه به ضرايب) تقسيم بر مجموع كل ضرايب محاسبه مي شود، و رتبه داوطلب براساس نمره كل آزمون و سهميه ثبت نامي تعيين مي شود.

* * * * * * * * * * * * * * * *

24-در آزمون سراسري 1385 سهميه رزمندگان چگونه اعمال خواهد شد؟
سهميه رزمندگان در سال 1385 همانند سال 1384 خواهد بود. بدین شرح که داوطلب استفاده کننده از سهمیه رزمندگان باید بتواند 75% نمره آخرین فرد قبول در سهمیه آزاد در رشته - محل مورد نظر را کسب نماید.

* * * * * * * * * * * * * * * *

25-سهميه بندي مناطق در آزمون سراسري 1385 به چه شكلي خواهد بود؟
سهميه بندي براساس بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره متوسطه جزو يكي از سهميه هاي مناطق 1، 2 و يا 3 محسوب مي گردند.

* * * * * * * * * * * * * * * *

26-آيا داوطلب با استفاده از سهميه رزمندگان مي تواند دومرتبه در آزمون سراسري پذيرفته شود؟
خير. براساس قانون ايجاد تسهيلات براي ورود ايثارگران به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و آئين نامه اجرايي آن، فقط يك بار امكان پذيرش با استفاده از سهميه رزمندگان براي هر داوطلب وجود دارد.

* * * * * * * * * * * * * * * *

27-آيا داوطلبان سهميه شاهد مي توانند دو مرتبه با استفاده از اين سهميه در آزمون سراسري پذيرفته شوند؟
خير – براساس جلسه مورخ 15/2/75 كميته مطالعه و برنامه ريزي كنكور دانشگاهها از سال 1376 داوطلبان شاهد فقط يكبار مي توانند با استفاده از اين سهميه پذيرفته شوند.

* * * * * * * * * * * * * * * *

28-آيا معدل در كنكور سراسري سال 1385 تاثير خواهد داشت؟
خير - آزمون سراسري 1385 هيچ تفاوتي با آزمون سال 1384 نخواهد داشت و احتمال تغيير در آزمون سراسري سال 1385 منتفي است.

* * * * * * * * * * * * * * * *

29-سهميه مناطق برچه اساسي تعيين مي شود؟
سهميه مناطق براي داوطلبان نظام قديم براساس شهرستان محل تحصيل سه سال آخر دوره متوسطه (سالهاي دوم، سوم و چهارم) و براي فارغ التحصيلان و دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه براساس بخش محل اخذ مدرك تحصيلي دوره پيش دانشگاهي و دو سال آخر دبيرستان و يا هنرستان (سال دوم و سوم دبيرستان يا هنرستان) جزو يكي از سهميه هاي مناطق 1، 2 و يا 3 تعيين مي شود.

* * * * * * * * * * * * * * * *

30-براي مقايسه علمي دو داوطلب چه ملاكي معتبر است؟
گزينش علمي در آزمون سراسري براساس نمره كل آزمون و با توجه به سهميه ثبت نامي داوطلبان انجام مي پذيرد. بنابراين در صورت يكسان بودن سهميه ثبت نامي داوطلبان، نمره كل ملاك مقايسه داوطلبان است.

* * * * * * * * * * * * * * * *

31-طرز محاسبه نمره كل چگونه است؟
نحوه محاسبه نمره كل در آزمون سراسري سال 1385 متعاقبا توسط هفته نامه پيك سنجش به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

* * * * * * * * * * * * * * * *

32-چنانچه محل اخذ ديپلم داوطلب با محل تحصيل دو سال قبل داوطلب يكسان نباشد، سهميه منطقه وي چگونه تعيين مي شود؟
سهميه منطقه مرفه تر به عنوان سهميه داوطلب در نظر گرفته مي شود. براي كسب اطلاعات بيشتر به دفترچه راهنماي شماره دو مراجعه فرمائيد.

* * * * * * * * * * * * * * * *

33-آيا بعد از اعلام نتايج آزمون سراسري ذخيره نيز اعلام مي گردد؟
خير – اصولا در آزمون سراسري براي هيچ رشته اي ذخيره اعلام نمي گردد. البته، در صورتي كه تعداد ثبت نام شدگان در بعضي كد رشته ها به طور محسوسي كم باشد و يا ظرفيت جديدي تصويب گردد. با اعلام رسمي دانشگاه يا موسسه آموزشي مربوط به سازمان سنجش و پس از هماهنگي هاي لازم از طريق انتشار اطلاعيه تكميل ظرفيت در نشريه پيك سنجش، اقدام به پذيرش دانشجو در همان كد رشته ها خواهد شد.

* * * * * * * * * * * * * * * *

34-كارنامه جايابي چيست؟
- سازمان سنجش آموزش كشور به منظور مساعدت و ايجاد تسهيلات براي داوطلبان سهميه شاهد و رزمندگان آزمون سراسري، از سال 1378 ترتيبي اتخاذ نموده است تا ايثارگران عزيزي كه در كد رشته محلهاي انتخابي خود حد نصاب نمره علمي لازم را كسب نكرده اند، اما در يكي از كد رشته محلهايي كه انتخاب نكرده ولي حد نصاب نمره علمي لازم را دارا مي باشند، بتوانند از تسهيلات مندرج در قانون الزام به پذيرش افراد واجد شرايط استفاده از سهميه ايثارگران ، استفاده نمايند و اين امر در قالب كارنامه جايابي در اختيار آنان قرار داده شده است.

* * * * * * * * * * * * * * * *

35-من فارغ التحصيل پيش دانشگاهي در رشته تجربي هستم و علاقه زيادي دارم كه علاوه بر آزمون گروه تجربي در آزمون گروه رياضي هم شركت كنم، آيا مجاز هستم همزمان ثبـت نام كنم؟
- هر داوطلب براساس ميزان علاقمندي خود به رشته هاي تحصيلي ، صرفا مي تواند در يكي از سه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني و نيز در يكي يا دو تا از دو گروه آزمايشي هنر و يا زبانهاي خارجي ثبت نام و در آزمون مربوط برابر ضوابط شركت نمايد

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم خرداد ۱۳۸۵ساعت 20:50  توسط حسین مرسلی  |