جمعی از نویسندگان مجرب و با استعداد استان آذربایجان شرقی

       انواع مرخصي ها                      

الف) مرخصي استحقاقي      ب) مرخصي استعلاجي            ج)مرخصي بدون استفاده از حقوق

  الف) مرخصي استحقاقي

1- نيروي اداري : هرمستخدم مي تواند در سال از يك ماه مرخصي استحقاقي استفاده نمايد.

3- نيروي آموزشي :عوامل اجرايي واحد هاي آموزشي مي تواند به استناد ماده 17 آيين نامه  مرخصي در ماه تير يا  مرداد از مرخصي استفاده نمايند.

 تذكر: به استناد مصوبه هيئت وزيران معلماني كه براي اولين بار به حج تمتع مشرف مي شوند مي توانند براي يك باردر طول خدمت از مرخصي استحقاقي ساليانه به استناد ماده 17 آيين نامه مرخصي ها استفاده نمايند (حداكثريك ماه)

 ب) مرخصي استعلاجي

1-  چنانچه بيماري مانع از خدمات همكاران شود مي بايست مراتب را با ارائه گواهي پزشك در كوتاهترين زمان ممكن اطلاع دهند.

شرح(مرخصي استعلاجي)

مرجع تاييد كننده

ملاحظات

تا سه روز

مسئول مافوق

ارائه گواهي پزشك

تا 21 روز

پزشك معتمد

ارائه گواهي پزشك

تا 4ماه (به استثناء مرخصي زايمان)

شوراي پزشكي سازمان آموزش و پرورش مستقر در درمانگاه فرهنگيان

پرداخت حقوق و فوق العاده مربوط

تا يك سال (بيماري صعب العلاج)

شوراي عالي پزشكي

پرداخت حقوق و فوق العاده مربوط

بيش از يك سال (بيماري صعب العلاج)

شوراي عالي پزشكي

فقط پرداخت حقوق

 

  مرخصي زايمان تا سه فرزند چهار ماه ،براي فرزند چهارم به بعد 2 ماه و براي دوقلوها پنج ماه و براي سه قلوها و بيشتر يك سال

ج) مرخصي بدون استفاده از حقوق

استفاده از مرخصي بدون حقوق پس از پايان دوره ي خدمت آزمايشي و در موارد زير خواهد بود و حداكثر تا 3سال امكان پذير مي باشد.

1-  احتياج كارمند به مرخصي بدون حقوق مسلم شود.

2-  كارمند قصد ادامه تحصيل داشته باشد .

3-   كارمند ناگريز به مساقرت به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت باشد .

4-   كارمند پس از 4 ماه مرخصي استعلاجي قادر به ادامه خدمت نباشد (بيماري صعب العلاج نباشد)

سقف مرخصي بدون حقوق براي ادامه تحصيلات عالي تا 5سال و براي همسر كارمنداني كه به ماموريت خارج از كشور اعزام مي شوند تا 6 سال قابل تمديد مي باشد.

درخواست مرخصي بايد قبل از ساماندهي نيروهاي آموزشي و درصورت موافقت از ابتداي سال تحصيلي تا پايان شهريور ماه سال بعد مي باشد و همكار موظف است يكماه قبل از اتمام مرخصي جهت تعيين محل خدمت خود را كتباً به اداره معرفي نمايد.اشتغال همكاراني كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي نمايند به صورت حق التدريس يا اضافه كار ممنوع مي باشد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم بهمن ۱۳۸۵ساعت 12:17  توسط کارشناسی اموراداری و ارزشیابی(پورعباد)  |