جمعی از نویسندگان مجرب و با استعداد استان آذربایجان شرقی

مشکلات سیستم فعلی حسابداری در مدارس

 

1- برداشتهای  متفاوت مدیران از آئین نامه مالی مدارس  و نداشتن آشنایی کافی  با اصول رایج حسابداری که منجرمی شود  به:

الف -  ثبت اشتباه دفاترو اسناد مالی    

    ب - عدم رغبت به ثبت دفاتر و سپردن کار به سایر افراد و ایجاد هزینه مضاعف

ج - صرف وقت زیاد جهت انجام امورمالی و بالطبع  دور ماندن از وظیفه ذاتی مدیر در امور آموزشی

 

2- نبودن آمار ، اطلاعات و گزارشات مدیریتی بروز از وضعیت مالی مدارس و کنترل آنلاین توسط مقامات سازمان برای تصمیم های مدیریتی

3- نیاز به کنترل ادواری حضوری و  پائین بودن کیفیت  این کنترل هابه دلیل تنوع و سلیقه های ثبت دفاتر و زمانبر بودن کنترل با توجه به ثبت دستی دفاتر

4- عدم توانایی در گزارش دهی بیلان کار  به اعضای شورای مالی و انجمن اولیا ومربیان  در جهت اعتماد آفرینی  

5- مشکل بودن  استخراج تراز مالی پایان سال به توجه به عدم انعطاف پذیری سیستم

6- عدم توانایی استخراج قیمت تمام شده خدمات آموزشی متنوع

7- ناتوانی در استخراج  و تعیین انحراف نوع سرانه با هزینه

 برای تهیه برنامه یا نرم افزار و تسهیل امور مالی مدارس با ما

در ارتباط باشید  

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم خرداد ۱۳۸۸ساعت 10:38  توسط علی میرقربانی  |